Oboz dojsciowy.

W dniach 27.01 do 31.01 odbył się cykl treningowy mający na celu przygotowanie zawodników BKK do nowego sezonu startowego, a także do egzaminu na stopnie uczniowskie. Egzamin miał miejsce 31.01.19. Gratulujemy osobom, które zdały na kolejny stopień wtajemniczenia.