Oboz Dojsciowy2022

W dniach 24-28.06. 2022 r odbył się obóz dojściowy. Celem zgrupowanie było przygotowanie zawodników BKK do egzaminu na stopnie uczniowskie. Podczas imprezy realizowany był program antyalkoholowy.