Obóz Karate w Ciechanowcu

 

Powrot z obozu: 13.07.2022 r.  ok godz. 16.30, parking przy Kościele
Zmartwychwstania Pańskiego ul J.P II i Konstytucji 3 Maja