Obóz Karate w Ciechanowcu

Proszę o jak najszybsze wypełnienie karty kwalifikacyjnej na obóz ( można ja znaleźć w zakładce O NAS) i dostarczenie do 23.06 do trenera Andrzeja.

Termin wyjazdu: 04.07.2022 r. godz. 9.00, parking przy Kościele
Zmartwychwstania Pańskiego ul J.P II i Konstytucji 3 Maja