Program Klub 2023

Informujemy, ze nasz klub bierze udział w Rzadowym Programie Klub 2023