Stypendyści Pana Prezydenta

Stypendia sportowe dla zawodników BKK od Prezydenta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego.